undefined
undefined

4 nowe konkursy w ramach WRPO - ogłoszenie w środę 31 marca br.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w środę 31 marca 2010 r. ogłoszone zostaną cztery nowe konkursy o dotację z WRPO. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach następujących działań: 1.1, 1.6, 6.1 oraz 6.2.

Do 31 maja br. będzie można składać wnioski w działaniu 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. Dłużej, bo do 1 lipca br. potrwa konkurs na działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji. Beneficjenci starający się o dotację z działania 6.1 Turystyka, schemat II Promocja i informacja turystyczna, mają czas na przygotowanie dokumentów do 14 maja br. Tego dnia kończy się również konkurs na działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, schemat II Projekty promocyjne.Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa dostępne będą od środy 31 marca 2010r. na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl.