undefined
undefined

Dla firm

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NOWOTOMYSKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ


USŁUGI INFORMACYJNE I DORADZTWO W ZAKRESIE:

- rozpoczynanie działalności gospodarczej

- administracyjno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

- praktyczne aspekty ubiegania się o pomoc w ramach funduszy UE, Funduszy Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego

- dostarczanie informacji teleadresowych firm w oparciu o posiadane bazy danych

- kojarzenie partnerów gospodarczych

- ogólne informacje prawne i ekonomiczne

- pomoc w wypełnianiu formularzy, druków, pism


SZKOLENIA:

- rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej (podstawy prawa, podatki, źródła finansowania, ubezpieczenia społeczne, marketing, reklama)

- prawo pracy

- alternatywne formy rozstrzygania sporów

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- zamówienia publiczne

- ubieganie się o pomoc finansową ze środków krajowych i budżetu UE

- szkolenia podatkowe

- szkolenia komputerowe (podstawowa obsługa komputera, pakiet programów biurowych jak Word, Excel, Access, Power Point, jak również inne dostosowane do potrzeb klienta)

- inne szkolenia, tematyka dostosowana do potrzeb klientów

 

PUNKT INFORMACYJNY WIELKOPOLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

- informowanie o tym, kto może ubiegać się o pożyczkę, na co można przeznaczyć pożyczkę, zasady udzielania, wymagane dokumenty, rodzaje zabezpieczeń, wysokość oprocentowania, prowizji i opłat

 

PUNKT INFORMACYJNY POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

- informowanie o tym, kto może ubiegać się o pożyczkę, na co można przeznaczyć pożyczkę, zasady udzielania, wymagane dokumenty, rodzaje zabezpieczeń, wysokość oprocentowania, prowizji i opłat


DYŻURY PRAWNICZE:

- pełnione przez członków Kolegium Sądu Arbitrażowego, wszystkich zainteresowanych zapraszamy w poniedziałki i środy w godz. 14.00 - 16.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 061 44 20 185