undefined
undefined

578 mln euro dla Polski w nowej perspektywie Mechanizmów Finansowych 2009-2014

28 lipca 2010 r. podpisano porozumienie pomiędzy państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią oraz Unią Europejską w sprawie uruchomienia nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z kwoty 1,788 mld euro, przeznaczonej na zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG, w latach 2009-2014 do Polski trafi 578 mln euro.

- Otrzymamy kilkadziesiąt milionów euro więcej niż w poprzedniej edycji Mechanizmów. Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Polskę umów z państwami-darczyńcami - podkreślił wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Z przeznaczonych na lata 2004-2009 funduszy sfinansowano m.in. renowację obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO jak np. Sukiennice w Krakowie czy Zamek w Malborku. Wsparcie otrzymała także budowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. - Zdarzają się również przypadki, że pieniądze te dają dość zaskakujące efekty. Podczas dofinansowanych z Mechanizmów prac nad renowacją i adaptacją Piwnic Staromiejskich w Warszawie odkryto ponad 1200 monet pochodzących z XVIII wieku - powiedział wiceminister Zdziebło.

- Pamiętajmy jednak, że współpraca w ramach Mechanizmów to nie tylko środki finansowe. To także mniej wymierne korzyści, choćby takie jak zacieśnienie i poprawa stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami - zaznaczył wiceminister Zdziebło.

W ramach nowej perspektywy szczególny nacisk został położony na wsparcie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS), innowacyjnego przemysłu przyjaznego środowisku, ochrony środowiska oraz badań naukowych i stypendiów. Dofinansowanie otrzymają także projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent work i promocji trójstronnej współpracy, a także społeczeństwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z założonym harmonogramem Mechanizmy Finansowe zostaną uruchomione w połowie 2011 roku.