undefined
undefined

Bezpłatne szkolenia językowe

Bezpłatne szkolenia językowe – POBIERZ FORMULARZEStarostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu zaprasza osoby pracujące do udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego i niemieckiego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Rozwój i awans przez kompetencje językowe”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje kursy języka angielskiego i niemieckiego w wymiarze 120 godzin lekcyjnych. Nauka będzie prowadzona na dwóch poziomach: podstawowy i średniozaawansowany. Osoby deklarujące znajomość języka, w trakcie rekrutacji będą zobowiązane wypełnić test diagnostyczny. Szkolenia kończą się egzaminem i możliwością przystąpienia do międzynarodowego egzaminu. Organizator kursu zapewnia wszelkie materiały niezbędne do nauki - materiały te stają się własnością danej osoby i mogą posłużyć do dalszej edukacji i utrwalania umiejętności. Podstawą zaliczenia 120-godzinnego kursu jest uczestnictwo w co najmniej 100 godzinach lekcyjnych zajęć, uczestnictwo we wszystkich badaniach osiągnięć w trakcie trwania kursu oraz przystąpienie do testu końcowego.
Szkolenie jest kierowane do osób pracujących na terenie powiatu nowotomyskiego (również mieszkańców innych powiatów), a także osób zameldowanych w powiecie nowotomyskim, a związanych umową o pracę na innym terenie.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w Nowym Tomyślu, Opalenicy i Zbąszyniu. W związku z tym, że są one adresowane do osób pracujących, odbywać się będą w godzinach popołudniowych, między godziną 16.45 a 20.15, dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) po dwie godziny lekcyjne.

Czas trwania kursu: listopad 2009 - czerwiec 2010.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie wymaganych dokumentów. Dokumenty możliwe są do pobrania poniżej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w Wydziale Edukacji i Rozwoju lub w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w następującym terminie:

  • 03.11.2009 r. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, ul Powstańców Wlkp. 43., w godzinach od 16.00 do 18.00
  • 04.11.2009 r. Zespół Szkół w Opalenicy, ul Gimnazjalna 1, w godzinach od 16.00 do 18.00
  • 05.11.2009 r. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu – Wydział Edukacji i Rozwoju ul. Poznańska 30, budynek E (II piętro), w godzinach od 15.00 do 19.00.

 

W Zbąszyniu i w Opalenicy mogą zgłaszać się osoby, które chcą uczestniczyć w kursach w tych miejscowościach.

Ilość miejsc ograniczona!Informacje w sprawie kursów można również uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu:

 

Wydział Edukacji i Rozwoju
pokój nr 28, 29, 32
lub pod numerami telefonów:
(061) 44 26 706, 44 26 757, 44 26 723
oraz na stronie internetowej www.nowytomysl.com.pl 

 
   Załączniki