undefined
undefined

Spotkania w sprawie rozliczeń SPO WKP 2.1 i 2.3

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie organizuje w listopadzie 2006 r. bezpłatne spotkania dla przedsiębiorców zainteresowanych:
1. Rozliczaniem dotacji w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - działanie 2.3
- termin: 21.11.2006 r. (wtorek) godz. 9.30 - 13.30
Miejsce spotkania: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Konin ul. Zakładowa 4 A (sala nr 5)
2. Rozliczenia dotacji w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - działanie 2.1
- termin: 21.11.2006 r. (wtorek) godz. 14.00 - 16.00
Miejsce spotkania: siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Konin ul. Zakładowa 4 A (sala nr 5)

Spotkania zostaną poprowadzone przez pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego SA - Regionalnej Instytucji Finansującej w Koninie

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne.
Spotkania będą dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zgłoszenia prosimy przesyłać na Karcie Zgłoszeniowej (w załączeniu) na adres e-mail: infolinia@arrkonin.org.pl bądź faxem: 0-63 / 242 22 29 najpóźniej do dnia 15.11.2006 r.
Serdecznie zapraszamy !