undefined
undefined

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.: Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą 21.04.2017

Jubileusz 10 lecia powstania Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ”
Nowy Tomyśl , 2017.04.21

 

 

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce” pt.:

  

 

 Aktualne problemy arbitrażu i mediacji w kraju i za granicą

 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej  jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR  w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy. Szczegółowy program konferencji zostanie rozesłany uczestnikom do dnia 10 kwietnia 2017r. Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich przemówień na język polski.

 

Tegoroczna konferencja zbiega się z obchodami 10-lecia powstania Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345.

 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.


w imieniu organizatorów :
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy  Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

Włodzimierz Brych

 
Program_2017_PL.pdf

Program_2017_EN.pdf

Program_2017_RU.pdf