undefined
undefined

Aktualny harmonogram naborów WRPO na 2011 rok

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, jest odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków. Mając na celu sprawną i efektywną realizację WRPO, istotne jest by potencjalni beneficjenci poinformowani byli z wyprzedzeniem o planowanych terminach ogłaszania naborów i składania wniosków.

Harmonogram będzie aktualizowany w ciągu roku po otrzymaniu dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz ze względu na zmiany wynikające z etapów wdrażania WRPO.

Załączniki (1):

Aktualny harmonogram naborów wniosków WRPO na 2011r. - z 9 grudnia 2010.pdf