undefined
undefined

Blisko 370 mln zł na promocję polskiej gospodarki za granicą

Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna właśnie realizację projektu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych”, na który przeznaczono ze środków unijnych blisko 200 mln zł – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na konferencji poświęconej poddziałaniu 6.5.1 PO IG. Spotkanie odbyło się 15 września 2010 r. w Warszawie.

Wicepremier Waldemar Pawlak wyjaśnił, że poddziałanie 6.5.1 PO IG ma na celu wzmocnienie konkurencyjności gospodarki przez poprawę jej wizerunku wśród międzynarodowych partnerów oraz łatwiejszego dostępu do informacji o Polsce. – Zależy nam, aby do promocji naszego kraju zaangażować również przedsiębiorców. Liczymy na wsparcie izb gospodarczych, Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, a także organizacji polonijnych. Wspólnie stwórzmy silne, polskie marki, które będą rozpoznawalne na całym świecie – zachęcił wicepremier.


Dodał, że projekt MG zakłada organizację dużych wydarzeń promocyjnych, takich jak targi i misje zagraniczne, które zwiększą stopień rozpoznawalności Polski na świecie. – Organizacje przedsiębiorców  biorące udział w tych wydarzeniach mogą liczyć na pomoc w ramach poddziałania 6.5.2 PO IG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, na którego realizację mamy prawie 170 mln euro – podkreślił szef resortu gospodarki.

Zdaniem wicepremiera Pawlaka postrzeganie Polski przez partnerów handlowych poprawia się. – Wpłynął na to m.in. 3 proc. wzrost gospodarczy, który jako jedyni w Europie osiągnęliśmy pomimo kryzysu – przypomniał wiceszef rządu. Zaznaczył, że niewątpliwym sukcesem jest również utrzymanie od początku okresu transformacji średniorocznego tempa niemal 5 proc. wzrostu PKB oraz napływ inwestycji zagranicznych na poziomie 130 mld dol. – Jesteśmy bezpiecznym miejscem do lokowania inwestycji, m.in. ze względu na członkostwo w UE i przynależność do strefy Schengen – dodał szef MG.


Z kolei wiceminister gospodarki Rafał Baniak wyjaśnił, że projekt „Promocja polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych” przewiduje również przeprowadzenie badań wizerunkowych w krajach, które będą priorytetowymi dla naszych eksporterów. – Na podstawie wniosków z raportu przygotujemy koncepcję promocji, w tym kierunki i narzędzia komunikacji oraz atrybuty marki Polska – powiedział wiceminister. – Utworzymy także portal internetowy, który posłuży jako platforma nawiązywania kontaktów biznesowych z kontrahentami zagranicznymi, a przede wszystkim zgromadzi i uporządkuje informacje o Polsce i rynkach zagranicznych – dodał wiceszef MG.

 

www.mg.gov.pl