undefined
undefined

Blisko 80 mln zł na wsparcie inwestorów i eksporterów

Ministerstwo Gospodarki przeznaczy w latach 2009-2015 prawie 78 mln zł na wsparcie sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE). Głównym zadaniem COIE będzie ułatwienie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnej i kompleksowej informacji w zakresie eksportu i inwestycji.

Usługi świadczone przez COIE można podzielić na dwa obszary: pro-eksport oraz
pro-biz. Obie usługi mają charakter informacyjny. Pierwsza dotyczy prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza Polską. Mogą z niej korzystać wszyscy przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie naszego kraju, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie Polski. W COIE otrzymają pełne dane odnośnie planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji zagranicą.

Z kolei usługi pro-biz są skierowane do międzynarodowych inwestorów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Polsce. Dowiedzą się oni m.in. z jakich zachęt inwestycyjnych i instrumentów wsparcia mogą skorzystać.

Wsparcia merytorycznego przy obsłudze przedsiębiorców udzielą centrom Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI). Firmy lub organizacje przedsiębiorców zainteresowane korzystaniem z usług COIE będą miały możliwość swobodnego wyboru centrum, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Decyzję o lokalizacji COIE podejmą urzędy marszałkowskie.

***

3 sierpnia 2009 r. weszła w życie Decyzja Ministra Gospodarki w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu systemowego pt.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i  Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zobacz więcej informacji o  Sieci Centrów Obsługi Inwestorów i  Eksporterów.