undefined
undefined

Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm - przedłużenie terminu składania wniosków

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu składania wniosków

Ze względu na duże zainteresowanie Programem Bon na Innowacje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że przedłuża termin składania wniosków do 15 września 2009 r.

Jednocześnie termin zakończenia realizacji usługi w ramach projektu i złożenia wniosku o płatność zostaje przedłużony do 30 października 2009 r. dla projektów złożonych po 15 sierpnia 2009 r.

 

więcej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl/index/more/10900