undefined
undefined

Cennik usług prawniczych - Poznań i Wielkopolska

Według prawników z województwa wielkopolskiego zapotrzebowanie na usługi prawne w Polsce ciągle wzrasta. Coraz częściej pełnomocnicy procesowi negocjują z potencjalnymi klientami honoraria. Jest to spowodowane dużą konkurencją, różnorodnością spraw i specjalizacją w świadczeniu usług prawnych, szczególnie na rynku małych biznesów.

Te czynniki uelastyczniły wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów na korzyść klientów. To z kolei oznacza większą dostępność usług. Coraz częstszą zasadą stają się indywidualne wyceny. Wielu prawników potwierdza, że takie podejście ma duże znaczenie dla klientów, którzy dopiero zastanawiają się nad wyborem kancelarii.

- Jak pokazuje praktyka, klienci biznesowi mają coraz większe rozeznanie w cenach usług prawnych - twierdzi dyrektor handlowy jednej z dużych wielkopolskiej kancelarii.

W branży prawniczej coraz silniej zaznacza się tendencja do specjalizacji w konkretnych dziedzinach prawa. Dotyczy to zwłaszcza największych kancelarii, ustalających cenniki niezależnie od regionu, w którym działają. Zatrudniani specjaliści od wszelkich działów prawa sprawiają, że kancelaria może faktycznie zapewnić kompleksową obsługę. Oferując pomoc z dziedziny np. prawa zamówień publicznych czy prawa farmaceutycznego, może liczyć na stosunkowo wysokie honoraria, ponieważ konkurencja jest niewielka.

Katarzyna Pawlak

Dla klientów biznesowych
Rodzaj usługi Cena
porada 50 zł - 150 zł
opinia prawna od 190 zł
projekt umowy, pisma sądowego, dokumentu prywatnego lub urzędowego od 200 zł
reprezentacja procesowa (sąd powszechny, sąd administracyjny) od 185 zł
reprezentacja w postępowaniu przed urzędami administracji publicznej (w tym regulacyjnymi) według indywidualnych ustaleń
negocjacje i mediacje od 50 zł
analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa i spółki według indywidualnych ustaleń
restrukturyzacja, postępowanie układowe, upadłościowe, naprawcze od 400 zł
usługi korporacyjne, zakładanie, przekształcanie przedsiębiorstw, spółek 700 - 3500 zł
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według indywidualnych ustaleń
połączenia i przejęcia przedsiębiorstw według indywidualnych ustaleń
egzekucja i windykacja należności od 50 zł
stała obsługa prawna 500 - 5000 zł
stawka za godzinę pracy prawnika 150 - 600 zł lub kwoty zryczałtowane
Dla klientów indywidualnych
porada od 50 zł
opinia prawna od 150 zł
reprezentacja w postępowaniu przed urzędami administracji publicznej od 150 zł
obrona w procesie karnym od 2000 zł
prowadzenie sprawy o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską od 1500 zł
prowadzenie sprawy o odszkodowanie (w tym z tytułu ubezpieczenia) zależnie od wartości przedmiotu sprawy, na podstawie rozporządzenia ministra
sprawy mieszkaniowe, lokatorskie 200 - 1500 zł

Źródło: www.rzeczpospolita.pl