undefined
undefined

Dla innowacji dużych i małych. Rozpoczęła się I edycja konkursu i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski


Inicjatorem konkursu jest Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski jest kontynuacją tradycji Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego.
Ideą Konkursu jest promocja firm i podmiotów badawczych z regionu, które przez swą innowacyjność przybliżają Wielkopolskę do ideału gospodarki opartej o wiedzy. Ma również zachęcić ośrodki naukowe i przedsiębiorstwa do bliskiej współpracy. Konkurs i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski promuje również innowacyjność bardzo małych firm, które stanowią ogromną większość w Wielkopolsce.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
Innowacyjna Inwencja – to wspólna kategoria dla wielkopolskiego zespołu badawczego oraz przedsiębiorstwa z Wielkopolski. Nagrodzone zostaną te zespoły i firmy, które najpierw opracowały, a potem wdrożyły rozwiązania procentujące innowacyjnym produktem, usługą lub procesem.
Mikro przyszłość – to kategoria dla wielkopolskich mikro przedsiębiorstw, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób i wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które zmiany nowatorskie wprowadziły nie wcześniej niż 2 lata temu. Oceniana innowacyjność musi odznaczać się zyskiem, zwłaszcza z eksportu oraz zawierać znaczący udział polskiej myśli technicznej.

Zdecydują uczeni i przedsiębiorcy
W 15 osobowej Kapitule Konkursu i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski zasiada 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 6 naukowców z czołowych wielkopolskich placówek takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny, Akademia Ekonomiczna, Politechnika Poznańska i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz 5 przedsiębiorców reprezentujących największe firmy działające w województwie. Wśród nich znajdą się: BZWBK, Volkswagen, GlaxoSmithKline, Philips Lightining oraz Microsoft.

Nagrody
Na zwycięzców konkursu czeka łącznie 200 tys. złotych oraz bezpłatne udział w wybranej imprezie gospodarczej (konferencji, targach), organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na terenie Unii Europejskiej, a także w dwóch zagranicznych wyjazdach oficjalnej delegacji gospodarczej województwa. Laureaci będą mieli również prawo do reklamy w materiałach promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego, używania tytułu Laureata Nagrody oraz wejścia do grona członków Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego.

Czasu jest niewiele
Do końca października 2007 r. przyjmowane będą propozycje nominacji do Nagrody.
Mogą je zgłaszać m. in. gminy i powiaty, sejmik gospodarczy, agencje rozwoju w Pile oraz w Koninie, izby gospodarcze i rzemieślnicze, inkubatory i ośrodki przedsiębiorczości, uczelnie wyższe i placówki badawcze, rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Loża Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego, fundacje, stowarzyszenia i ośrodki wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Prawo zgłaszania swojej kandydatury mają także sami przedsiębiorcy lub jednostki badawcze ubiegające się o Nagrodę po uzyskaniu rekomendacji jednej z uprawnionych instytucji.


Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: iwielkopolska@umww.pl oraz pocztową na adres:
Sekretariat Nagrody „i - Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski
Departament Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
ul. Strzelecka 49;
61-846 Poznań
Kapituła do 30 listopada 2007 r. wybierze do 3 nominowanych w każdej kategorii. Spośród nich Zarząd Województwa Wielkopolskiego do 20 grudnia 2007 r. wybierze podmioty nagrodzone.


Szczegółowe informacje: www.umww.pl/konkurs


źródło: www.wielkopolska.mw.gov.pl