undefined
undefined

Dotacje dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.2 WRPO

W piątek 20 lutego 2009r. ogłoszony zostanie konkurs na Działane 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podjętą na posiedzeniu w dniu 12 lutego br., w najbliższy piątek, tj. 20 lutego br. - ogłoszony zostanie konkurs na Działane 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w ramach WRPO.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 marca br. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach trzech schematów Działania 1.2.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dążąc do uproszczenia procedur - zweryfikował część zapisów w Regulaminie konkursu, Szczegółowym opisie priorytetów WRPO oraz wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I. Dokumentacja i ogłoszenie konkursowe będą dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl od dnia 20 lutego br.