undefined
undefined

Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców w ramach WRPO w 2009 roku

Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach WRPO na 2009 rok informujemy, iż konkurs na działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw ogłoszony zostanie w III kwartale natomiast na działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w I kwartale.

więcej informacji na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl