undefined
undefined

Dotacje na innowacyjne inwestycje dla przedsiębiorstw z sektora MSP - SPO WKP poddziałanie 2.2.1

Informujemy Państwa, iż pod koniec bieżącego roku w ramach SPO WKP poddziałanie 2.2.1 zostanie ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na innowacyjne inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji, polegających na:

  • utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa prze wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
  • zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN, poziom dofinansowania: do 50% (dla średnich przedsiębiorstw) i do 60% (dla małych przedsiębiorstw) całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Budżet poddziałania 2.2.1 wynosi 680 milionów złotych, środków wystarczy zatem dla około 600 projektów inwestycyjnych w całej Polsce.

Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych.

Wnioski można będzie składać pod koniec roku 2006, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Już teraz można natomiast sprawdzić, czy planowany do realizacji projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie. Dla inwestycji zlokalizowanych w woj. wielkopolskim prekwalifikację, czyli ocenę wstępnych planów projektów, prowadzi Punkt Konsultacyjny przy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0 801 406 416 lub (0-63) 245-30-95 wew. 30 lub 31 (Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie).

Więcej informacji o programie na stronie http://www.parp.gov.pl/strukturalny8.html