undefined
undefined

Dotacje w ramach programu PASZPORT DO EKSPORTU

Dot.: usług w ramach programu PASZPORT DO EKSPORTU”  - opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla sektora MŚP

 

UWAGA!! (Działanie 6.1) nabór wniosków rozpocznie się już niedługo 4 czerwca– prosimy więc o jak najszybsze zgłaszanie zainteresowania lub kontakt.

 

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłamy Państwu szerszą informację na temat usług, jakie pragniemy Państwu zaoferować w ramach programu „PASZPORT DO EKSPORTU”. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z tej możliwości. Ze swojej strony uczynimy wszystko, byście byli Państwo z naszej pomocy zadowoleni.

 

CEL PROGRAMU: wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu poprzez:

 

a)      rozpoczęcie działalności eksportowej

b)      wejście na nowe rynki zagraniczne

c)      umocnienie pozycji na obsługiwanych już rynkach zagranicznych

 

Program składa się z dwóch niezależnych etapów (można zrezygnować po pierwszym)

 

- I etap - opracowanie Planu Rozwoju Eksportu i złożenie wniosku

- II etap- dofinansowanie w wysokości do 200 000 zł (i 50% kosztów kwalifikowanych) przeznaczonych na wdrożenie/ realizację Planu Rozwoju Eksportu

 

 

Prowadząc działania związane ze świadczeniem polskim przedsiębiorcom usług wspomagających ich wysiłki skierowane na zapoczątkowanie i rozwijanie sprzedaży eksportowej Biuro Współpracy z Zagranicą  Krajowej Izby Gospodarczej wykorzystuje na wszystkich etapach tego programu bogate instrumentarium zdobyte w ciągu wielu lat współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

 

Krajowa Izba Gospodarcza  przy współpracy z firmą ACUARIUS potrafi zapewnić takie właśnie połączenie posiadanych atutów i taką właśnie synchronizację działań i wysiłków.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt (dane poniżej).

 

 

Monika Sasiak

Specialista / Specialist

Biuro Współpracy z Zagranicą / Foreign Relations Department

Krajowa Izba Gospodarcza / Polish Chamber of Commerce

tel./ph: +48 22 630 97 23-; fax: +48 22 630 96 60

e-mail: msasiak@kig.pl; www.kig.pl