undefined
undefined

Firma PROGRESS zaprasza na szkolenia językowe współfinansowane z UEPROJEKT: Języki obce w biznesie

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu odbywa się pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Czas realizacji projektu: wrzesień 2011 grudzień 2012.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z regionu Wielkopolski. W ramach projektu planuje się przeszkolenie 200 osób (w tym 120  z języka angielskiego i 80 z języka niemieckiego). Szkolenie  obejmuje 240 godzin zajęć stacjonarnych w grupach 10-cio osobowych.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią: - przedsiębiorstwa sektora mikro i małych przedsiębiorstw, (mikro: 1-9 pracowników, małe 10-49 pracowników)
-przedsiębiorcy

-pracownicy tych przedsiębiorstw zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

-osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

 

Koszt udziału w szkoleniu

Kurs jest współfinansowany w 80% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt szkolenia po stronie  Uczestnika - 578,00 zł.

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń:

1. Poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

2. Wypełnienie testu językowego,

3. Możliwość utworzenia przez Szkołę Języków Obcych PROGRESS grupy językowej na danym poziomie zaawansowania (aby uruchomić grupę potrzebne jest zebranie 10 osób na podobnym poziomie językowym),

4. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia formalności w wyznaczonym terminie przez osoby zakwalifikowane przyjmowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny (61) 44-25-444 lub 602 762 382 lub 602 762 440  oraz o dostarczenie wypełnienionego Formularza Zgłoszeniowego  do Sekretariatu Szkoły.

Zgłoszenia przyjmowane są  do 15 sierpnia 2011.                                                                                                                                                                          Dyrekcja  Szkoły


formularz_zgloszeniowy_PROGRESS.pdf