undefined
undefined

Informacja dla przedsiębiorców związana ze zmianami w podatku od towarów i usług (VAT) od dnia 1 stycznia 2011r.

 Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2011r. zmiana stawek VAT dotknie wszystkich podatników. Wraz z najważniejszą zmianą, która dotyczy wysokości stawki podstawowej należy zwrócić uwagę na kwestie odnoszące się do działalności przedsiębiorstw.
Przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani do używania kas fiskalnych powinni zwrócić się do podmiotów prowadzących serwis zainstalowanych kas celem wyjaśnienia, czy zainstalowane urządzenia posiadają opcję zmiany stawek podatkowych. Jeżeli taka możliwość istnieje konieczne jest umówienie się z serwisem w celu przeprogramowania kasy fiskalnej. Z dniem 1 stycznia muszą być zmienione stawki, dlatego też należy dokonać sprawdzenia użytkowanego oprogramowania do sprzedaży i wystawiania faktur – pod kątem, czy oprogramowanie umożliwia dokonanie tejże zmiany. W przypadku braku możliwości koniecznością jest uzyskanie od producenta nowej wersji.
Co niezwykle istotne - z dniem 1 stycznia nie można rozpocząć sprzedaży bez właściwie zaprogramowanego urządzenia (bez zmiany stawek podatkowych).