undefined
undefined

Informacja o zmianie regulaminu konkursu nr 01/I/2008, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacja pochodzi ze strony www.wpro.wielkopolskie.pl


W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu nr 01/I/2008, Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, publikujemy podjętą uchwałę wraz z załącznikami.

W załączeniu nowa wersja regulaminu dla Działania 1.1 WRPO, Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany regulaminu oraz załącznik - tabela ukazująca różnice między obecną, a poprzednią wersją regulaminu.

Pozostałe dokumenty, dotyczące naboru wniosków na Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, do pobrania na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php?aid=120472566547cea7a1728ee


Data publikacji: 03.07.2008r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoZałączniki:

 Regulamin konkursu dla Działania 1.1 WRPO (po zmianie dokonanej w dniu 26.06.08r.)
 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany regulaminu konkursu dla Działania 1.1 WRPO oraz załącznik - tabela ukazująca różnice między obecną, a poprzednią wersją regulaminu.