undefined
undefined

Informacje nt. misji gospodarczej do Indii oraz misji gospodarczej do Gruzji

Szanowni Państwo,

poniżej najnowsze informacje nt. działań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu kluczowego "Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce", w ramach WRPO 1.5:
  
1. Uprzejmie informuję o naborze uzupełniającym na misję gospodarczą do Indii. Misja ma się odbyć w terminie 22-25 kwietnia 2012 r., w programie przewidziano udział w Forum Rozwoju Biznesu Indiallia w Mumbaju. Nabór uzupełniający trwa do środy 21 marca 2012 do godz. 12.00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/9-aktualnosci/aktualnosci-ogolne/2033-nabor-na-udzial-w-misji-gospodarczej-do-bombaju-indie-w-dniach-22-25-kwietnia-2012-r  

2. Przypominam również o trwającym do poniedziałku  26 marca br. naborze na misję gospodarczą do Gruzji.
Misja zaplanowana została w terminie 23-27 kwietnia 2012 i będzie połączona z udziałem w Międzynarodowym Forum Gospodarczym Rozwoju Lokalnego. Misja organizowana jest dla przedsiębiorstw z branży spożywczej oraz IT.
Szczegóły nt. misji oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.umww.pl/biznes/aktualnosci/nabor-na-udzial-w-misji-gospodarczej-do-gruzji-tbilisi-w-dniach-23-27-kwietnia-2012-r.html