undefined
undefined

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców - zestawienie

Informacje o podstawach prawnych, głównych beneficjentach i wysokości środków finansowych zawiera przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zestawienie aktualnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje państwowe.

„Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia” zawiera dane o 142 instrumentach wsparcia w ramach 99 podstaw prawnych z obszarów:

Przygotowany przez MG katalog będzie aktualizowany co kwartał i rozszerzany wraz z uruchamianiem kolejnych instrumentów wsparcia.

***

Przygotowanie Zbiorczego zestawienia dostępnych instrumentów wsparcia” jest wynikiem realizacji „Koncepcji horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce”, przyjętej przez rząd 30 lipca 2007 r.

Zestawienie powstało przy współpracy resortu gospodarki z Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowym Funduszem Kapitałowym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia według stanu na dnień 1 lipca 2010 r.


źródło: www.mg.gov.pl