undefined
undefined

Już możemy zawieszać działalność gospodarczą

źródło: www.rzeczpospolita.pl


Nowe przepisy o zawieszaniu działalności gospodarczej są w wielu miejscach niejasne i wręcz niezrozumiałe dla przedsiębiorców. Do naszej redakcji napływa bardzo wiele pytań dotyczących tych kwestii. Dzisiaj odpowiadamy na pierwszą część z nich.


Niejasny termin

Napisaliście państwo, że możliwość zawieszania działalności obowiązuje od 20 września 2008 r. Moim zdaniem jest to błąd, akurat bowiem art. 1 pkt 8 – 13, które mówią o zawieszaniu, wchodzą w życie 31 marca 2009 r. Z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika więc, że przepisy o zawieszeniu działalności wchodzą w życie właśnie 31 marca 2009 r.

Nie popełniliśmy błędu, podając wrześniową datę, od której można zawieszać działalność. Wynika ona z art. 9 nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r. nr141, poz. 888). Ten artykuł nowelizuje nie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ale stare prawo działalności gospodarczej. Jest to przepis przejściowy, który ma stracić moc 30 marca 2009 r., a od następnego dnia zawieszenie będzie się odbywać na zasadach określonych w art. 1 pkt 8 – 13 nowelizacji. Zasady obowiązujące między 20 września a 30 marca różnią się od późniejszych m.in. tym, że przedsiębiorcy zawieszający działalność muszą o tym poinformować odrębnie ZUS i urząd skarbowy.

Na jak długo mogę zawiesić działalność gospodarczą? Czy jest to miesiąc, dwa, a może więcej?

Zawiesić działalność firmy można na minimum miesiąc, a najdłużej na dwa lata, oczywiście pod warunkiem, że firma nie zatrudnia pracowników.

Czy mogę zawiesić działalność na trzy tygodnie, podczas których zamierzam wyjechać na urlop?

Nie Można to zrobić najkrócej na miesiąc. Jeżeli więc chce pan wypocząć, to radzimy dłuższą przerwę, co najmniej miesięczną, i to pod warunkiem, że nie zatrudnia pan pracowników.

Czy będę mógł w prosty sposób odwiesić zawieszoną działalność wcześniej, niż wpisałem, występując o zawieszenie?

Przepisy tego nie regulują, czyli będzie mógł pan tak postąpić. Przypominamy jednak, że zawieszenie nie może trwać krócej niż miesiąc.

Mam jednoosobową firmę. Od trzech miesięcy pracuję w Islandii, do kraju wracam na dwa miesiące i wyjeżdżam ponownie na cztery. Czy będę mógł zawieszać działalność kilka razy do roku na kilka miesięcy?

To możliwe, ale pod warunkiem, że będą to okresy nie krótsze niż miesięczne.

Co we wniosku

Na jakim formularzu mam złożyć wniosek o zawieszenie działalności w ewidencji gminnej?

Ustawa nie określa obowiązkowego wzoru formularza zawieszenia, tylko informacje, które ma zawierać obecnie pisemne zgłoszenie, a od 31 marca 2009 r. wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Trzeba podać w nim następujące dane: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny, PESEL, miejsce zamieszkania i adres, okres, na jaki przedsiębiorca zamierza zaprzestać działalności, oraz datę, kiedy będzie chciał ją wznowić. Do tego trzeba dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Wiele gmin przygotowało jednak własne formularze. Są one dostępne na ich stronach internetowych i w siedzibach urzędów.

Czy muszę podać powód, z jakiego zawieszam działalność, np. chcę wyjechać za granicę?

Ustawa tego nie wymaga. Ważne, że podczas zawieszenia nie może pani prowadzić działalności. Można jednak podjąć inną pracę.

Jak mają się zachować przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność w urzędzie skarbowym? Czy urząd skarbowy prześle informacje do urzędów gmin?

Nie

Przepisy nie nakładają na urzędy skarbowe takiego obowiązku. To pan musi zawiesić działalność oraz powiadomić o tym urząd skarbowy i ZUS. Dopiero od 31 marca 2009 r. (o ile wejdą przepisy o jednym okienku) wystarczy, że przedsiębiorca złoży wniosek w ewidencji działalności gospodarczej, a urząd gminy poinformuje pozostałe instytucje.

Warunki i opłaty

Czy mogę zawiesić działalność, jeśli mam zaległości w ZUS lub podatkowe?

Tak

Zaległości nie są przeszkodą. Nie oznacza to jednak, że zawieszając działalność, uniknie pan zapłacenia zaległych danin i podatków.

Jakie są opłaty za zgłoszenie zawieszenia i odwieszenia?

Obie czynności są nieodpłatne.

Czy w trakcie zawieszenia działalności mogę wykonywać na umowę cywilnoprawną jako osoba fizyczna prace, których przedmiot jest zgodny z zakresem działalności zawieszonej firmy?

Tak

Jeżeli będzie pan wykonywał te prace na rzecz innej firmy, to nie ma przeszkód.