undefined
undefined

Kolejny konkurs w ramach WRPO - Działanie 1.2 dla przedsiębiorców

W załączniku publikujemy zaktualizowany harmonogram ogłaszania konkursów w ramach WRPO na 2010 rok, przyjęty uchwałą nr 4014/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 czerwca 2010 r.

Załączniki :

Harmonogram ogłszania konkursów WRPO na 2010 - 17 czerwca br.pdf

Uchwała Nr 4014-2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 17.06.2010.pdf