undefined
undefined

Konferencja "Alternatywne metody rozstrzygania sporów na Ukrainie i w Polsce"

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu informuje, że w dniu 15 października 2009r w Tarnopolu na Ukrainie odbędzie się Konferencja pt:          

              

 Alternatywne metody rozstrzygania sporów na Ukrainie i w Polsce

 

Patroni honorowi :

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP - ANDRZEJ CZUMA
KONSUL GENERALNY RP WE LWOWIE - GRZEGORZ OPALIŃSKI
HONOROWY KONSUL UKRAINY - ŁUKASZ HOROWSKI

 

Organizatorami są:

 

ze strony polskiej :

-         Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu,

-         Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu,

 

ze strony ukraińskiej :

-         Wojewódzka Administracja Państwa,

-         Sąd Gospodarczy Okręgu Tarnopolskiego,

-         Nadzór Prawniczy Okręgu  Tarnopolskiego,

-         Izba Przemysłowo – Handlowa  w Tarnopolu,

-         Państwowy Uniwersytet  Techniczny im Iwana Poluja w Tarnopolu, 

-         Centrum Badań Socjologicznych w Tarnopolu,

-         Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu,

-         Instytut Socjologicznych i Informacyjnych Technologii,  

 

 

W trakcie obrad poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in.:  podstaw prawnych, współczesnych problemów funkcjonowania i perspektyw rozwoju sądownictwa polubownego i mediacji na Ukrainie i w Polsce. 

 

Konferencja ma charakter otwarty, a uczestnictwo w niej jest bezpłatne. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Czas trwania konferencji od godz 11:00 do 15:00. Miejsce konferencji  Tarnopol - Państwowy Uniwersytet Techniczny (czytelnia biblioteki).  Języki konferencyjne: polski, ukraiński, rosyjski.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Istnieje możliwość odpłatnego opublikowania referatów związanych z ww. problematyką w powyższym wydawnictwie – przewidywany koszt 300 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, firma lub instytucja, dane kontaktowe: tel, e-mail, adres do doręczeń na e-mail sa@nig.org.pl

Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia o udziale w konferencji.

Kontakt z organizatorami :

 

Polska 

Włodzimierz Brych tel + 48 608 080 345 e-mail sa@nig.org.pl

 

Ukraina

Volodimir Grycyna – tel + 380685162435,

                                         + 380685165929

                                         e-mail vova.grycyna@gmail.com