undefined
undefined

Konkurs I-Wielkopolska

Wielu menadżerów twierdzi, że podejmowane przez nich decyzje cechuje innowacyjność.

Dlaczego zatem często nie udaje im się budowanie przewagi konkurencyjnej?

Nie każde niestandardowe rozwiązanie jest bowiem innowacją!

Co to jest zatem innowacyjne myślenie i działanie?

Jak połączyć wiedzę o innowacyjności z realiami polskiego rynku?

Potrzebę nowego podejścia do procesów gospodarczych i społecznych w naszym kraju potwierdzają działania ośrodków
i firm propagujących idee produktywności, innowacyjności, technik informacyjnych, nowej kultury pracy.
Kierowane są one przede wszystkim do ludzi o zainteresowaniach menedżerskich, biznesmenów i kreatorów przemian.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców - którzy kładą nacisk na innowacyjność,
a efekty tego są widoczne w promocji i rozwoju nie tylko firmy ale i regionu – do udziału w IV edycji konkursu.

Nabór wniosków konkursowych do 31 października 2010.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

Więcej informacji na stronie www.iwielkopolska.pl