undefined
undefined

Lokalna Grupa Działania KOLD - nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania KOLD informuje, że zamierza ogłosić z początkiem października konkurs na działania:

- Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Małe projekty

- Odnowa i rozwój wsi

Szczegółowe informacje zostaną udzielone po akceptacji terminu przez Urząd Marszałkowski.