undefined
undefined

Misje gospodarcze planowane w II połowie 2008r. organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą

W drugiej połowie 2008r. zapraszamy przedsiębiorców do udziału w następujących misjach gospodarczych:

 

 1. Misja gospodarcza do Wenezueli
  Termin: lipiec/sierpień 2008
  Kontakt: Joanna Matuszewska 0 22 630 96 58
  e-mail:
 2. Misja gospodarcza do Chin i Tybetu
  termin:  wrzesień 2008r.
  Kontakt: Tadeusz Świątkowski 0 22 630 9602
  e-mail:
 3. Misja gospodarcza do Kanady
  termin: 17-25.10. 2008r.
  Kontakt: Agnieszka Salamończyk 0 22 630 97 73
               Maria Nowakowska  022 963 987 83
  e-mail:
 4.  Misja gospodarcza do RPA
  termin:  październik 2008r.
  Kontakt: Tadeusz Świątkowski 0 22 630 9602
  e-mail:  
 5. Misja gospodarcza do Algierii
  Termin: 3-5.11.2008r.
  Kontakt: Agnieszka Salamończyk 0 22 630 97 73
                Maria Nowakowska  022 963 987 83
  e-mail:
 6. Misja gospodarcza do Izraela połączona z wizytą na targach spożywczych ISRAFOOD 2008
  termin: listopad 2008r.
  Kontakt: Małgorzata Januszewska 0 22 630 9614
  e-mail:
 7. Misja gospodarcza do krajów Zatoki Perskiej
  Termin: listopad 2008r.
  Kontakt: Agnieszka Salamończyk 0 22 630 97 73
               Maria Nowakowska  022 963 987 83
  e-mail:


źródło: www.kig.pl