undefined
undefined

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na działalność gospodarczą z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej ze środków algorytmu Funduszu Pracy oraz rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia.
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej będą przyjmowane wyłącznie w terminie od dnia 02.03.2015 r. do dnia 06.03.2015r.
W ramach wyżej ogłoszonego naboru przyznanych zostanie 11 dotacji z czego 8 dla osób bezrobotnych i 3 dla osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji.
W ramach w/w naboru o jednorazowe środki na działalność gospodarczą będą mogły starać się osoby bezrobotne, w tym osoby które nie ukończyły 25 roku życia, dla których doradcy klienta urzędu pracy ustalili pierwszy lub drugi profil pomocy.
Osoby ubiegające się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej mogą wnioskować o przyznanie kwoty w wysokości do 20.000,00zł.
Wszystkie wnioski oceniane będą w procedurze konkursowej. Z osobami które złożą kompletne wnioski i uzyskają największą ilość punktów, zawarte zostaną umowy.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej ilości punktów z oceny - decydować będzie kolejność złożenia wniosku.