undefined
undefined

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych ze środków algorytmu Funduszu Pracy oraz rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia.
W ramach w/w naboru kierowane będą osoby bezrobotne, w tym osoby bezrobotne poniżej 25 roku życia dla których doradcy klienta urzędu pracy ustalili drugi profil pomocy.
Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy będą przyjmowane wyłącznie w terminie od dnia 23.02.2015 r. do 27.02.2015 r.
W ramach wyżej ogłoszonego naboru przyznanych zostanie 15 refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla pracodawców, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji z czego 12 refundacji dla osób bezrobotnych i 3 refundacje dla osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia.
Pracodawcy ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy mogą wnioskować o przyznanie kwoty w wysokości do 20.000,00zł.
Wszystkie wnioski oceniane będą w procedurze konkursowej. Z pracodawcami, którzy złożą kompletne wnioski i uzyskają największą ilość punktów, zawarte zostaną umowy o refundację.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej pracodawców takiej samej ilości punktów z oceny - decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Wnioski do pobrania:
Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

Regulamin dot. przyznawania refundacji:
Regulamin - refundacje