undefined
undefined

Nagroda specjalna Ministra Gospodarki w XII edycji Konkursu PPP

Informacja pochodzi ze strony www.parp.gov.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie poinformować o wspólnie podjętej z Ministerstwem Gospodarki  inicjatywie w związku z rozpoczętą XII edycją Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”.

W wyniku dokonanych ustaleń, spośród nagrodzonych i wyróżnionych projektów w Konkursie "Polski Produkt Przyszłości" , podczas tegorocznej edycji zostanie wyłoniony laureat nagrody specjalnej pod nazwą „eCO2 innowacja”, ufundowanej przez Ministra Gospodarki dla polskiego produktu przyszłości o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Laureat nagrody „eCO2 innowacja” będzie prezentowany na wystawie „Practical Responses to Climate Change Challenges” podczas 14. Konferencji Stron Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 1 - 14 grudnia 2008 r.

Uzasadnienie przyznania tej nagrody znajduje się w poniższym liście p. Waldemara Pawlaka, Wicepremiera i Ministra Gospodarki, skierowanym do potencjalnych uczestników Konkursu.

Korzystając z okazji, pragniemy przypomnieć, że wnioski do XII edycji Konkursu można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83,   00-834 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 

21 lipca 2008 roku (do godz. 16.30)

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl, tel. (0 22) 432 83 12, e-mail: konkursppp@parp.gov.pl