undefined
undefined

Nie w każdej firmie będzie strażak

Łagodniejsze mają być kryteria dla pracowników wyznaczonych w przedsiębiorstwie do wykonywania obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową

Sejm pilnie zmienia obowiązujące od 18 stycznia br. przepisy kodeksu pracy zobowiązujące każdego pracodawcę, by wyznaczył osoby do wykonywania – zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej – czynności w zakresie tej ochrony i ewakuacji pracowników. Posłowie zajęli się projektami ustaw łagodzących wymóg powoływania firmowego strażaka.


Unia wymaga

Wiadomo, że przedsiębiorcy nie unikną wyznaczania pracowników do wykonywania wspomnianych czynności, bo tego wymaga od Polski Unia Europejska. Jednakże dyrektywa nie określa formy, w jakiej ten obowiązek ma być realizowany.

Komisja „Przyjazne państwo” zaproponowała rozwiązania, zgodnie z którymi liczba pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów oraz zakres ich wyszkolenia powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zagrożeń występujących w firmie, liczby zatrudnionych i innych osób przebywających na terenie zakładu.


UE o służbie przeciwpożarowej

- Zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG pracodawca powinien przedsięwziąć odpowiednie środki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, możliwości zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, stosownie do rodzaju prowadzonej działalności i wielkości przedsiębiorstwa lub firmy.

- Pracodawca powinien desygnować celem zabezpieczenia działalności związanej z udzielaniem pierwszej pomocy, zwalczaniem pożarów i ewakuacją pracowników, niezbędnych pracowników przeznaczonych do spełniania tych zadań.

- Liczba tych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinno uwzględniać wielkość i rodzaj zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie lub zakładzie.