undefined
undefined

NIG przykładem dla innych

Dnia 15 marca na zaproszenie Starosty Gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego oraz władz Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w spotkaniu mającym na celu powołanie Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej udział wzięli Pan Ryszard Nowaczkiewicz - Prezes Zarządu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, Pan Włodzimierz Brych - Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Anna Kuczyńska - Kierownik Biura NIG. Prezes Nowaczkiewicz przedstawił zaproszonym przedsiębiorcom korzyści wynikające z założenia izby gospodarczej dla przedsiębiorców oraz dla samorządu powiatowego. Zachęcał Starostę Gnieźnieńskiego do bliskiej współpracy z powoływaną Izbą. W przypadku takiej inicjatywy bardzo duże znaczenie ma wsparcie samorządu czego przykładem jest także Nowotomyska Izba Gospodarcza, która w każdym swym działaniu wspierana jest przez pana Starostę Nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego. Pan Brych przekazał cenne informacje związane z rejestracją Izby Gospodarczej oraz przedstawił ideę sądownictwa arbitrażowego oraz działania Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Efektem spotkania było jednogłośne powołanie Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. Środowisko gospodarcze oraz przedstawiciele Starostwa podziękowali gościom za cenne uwagi oraz wyrazili chęc nawiązania współpracy z Nowotomyską Izbą Gospodarczą.