undefined
undefined

Nowe nr telefonów do unijnych departamentów urzędu

Przypominamy, że Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pracownicy Biura Obsługi Funduszy, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - przenieśli się do biurowca Szyperska Office Center przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań.

Adresy mailowe pozostaną bez zmian, zmieniły się jednak nr telefonów:

- sekretariat Biura Obsługi Funduszy, tel. 61 62 66 211, fax 61 62 66 213

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, tel. 061 62 66 193

- sekretariat Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, tel. 61 62 66 100

 
Sekretariat DWP
61 626 6100
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych 61 626 6107
Oddział Oceny Formalnej Projektów Gospodarczych 61 626 6108
Oddział Oceny Oddziaływania na Środowisko 61 626 6109
Oddział Oceny Merytorycznej Projektów Infrastrukturalnych 61 626 6125
Oddział Oceny Merytorycznej Projektów Gospodarczych 61 626 6126
Oddział Umów Projektów Infrastrukturalnych 61 626 6136
Oddział Umów Projektów Gospodarczych 61 626 6137
Oddział Instrumentów Finansowych 61 626 6150
Oddział Płatności Projektów Infrastrukturalnych 61 626 6156
Oddział Płatności Projektów Gospodarczych 61 626 6157
Oddział Monitoringu Projektów Infrastrukturalnych 61 626 6172
Oddział Monitoringu Projektów Gospodarczych 61 626 6171
Wydział Kontroli Projektów 61 626 6180
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 61 626 6192
61 626 6193