undefined
undefined

NOWE POŻYCZKI DLA MSP ze środków WRPO 2007-2013 inicjatywa JEREMIE

Z dniem 23.08.2010r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła do swojej oferty 2 nowe produkty pożyczkowe udzielane ze środków pozyskanych z Inicjatywy JEREMIE.

 

Kryterium podziału oparte o długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Nazwa pożyczki
   Start Up  Standard
Okres prowadzenia
firmy
od 0 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy
Kwota pożyczki od 10.000 zł do 300.000 zł od 10.000 zl do 1.000.000 zł
Długość trwania pożyczki
do 60 miesięcy do 60 miesięcy
Karencja do 6 miesięcy do 6 miesięcy
Oprocentowanie
nominalne w skali roku*
od 8,49%2 od 5,49%2
Wkład własny minimum 10% minimum 15%
Prowizja

1%

UWAGA PROMOCJA !
0%
do odwołania

1%

UWAGA PROMOCJA !
0%
do odwołania

Kaucja za rozpatrzenie
wniosku (zwrotna
w przypadku sfinalizowania umowy pożyczki)
200 zł 200 zł
Model spłaty    - raty stałe
   - raty malejące
   - pożyczka
     balonowa
 
    - raty stałe
    - raty malejące
    - pożyczka
      balonowa
 

 

2 - Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską oraz marży. Na dzień 23.08.2010r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 4,49% w stosunku rocznym, natomiast minimalna wysokość marży wynosi 1%. Wysokość marży ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6).