undefined
undefined

Nowy program pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska


1 stycznia 2007 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22. 12. 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795).

Rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.
Program dotyczy inwestycji:
-         służących dostosowaniu istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik,
-         służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
-         służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw,
-         dotyczących gospodarki odpadami.