undefined
undefined

Oferta banków dla małych i średnich przedsiębiorstw


Oferta banków dla małych i średnich przedsiębiorstw
Bank Nazwa rachunku Oprocentowanie Opłaty za (w zł) Prowizja od kredytu inwestycyjnego w proc.
rachunku lokaty 7 dni lokaty 14 dni lokaty mies. złotowego kredytu w rachunku złotowego kredytu inwestycyjnego prowadzenie rachunku(mies.) przelew do ZUS w okienku przelew do innego banku w okienku usługę na telefon(mies.) wypłatę gotówki z konta w okienku wpłatę gotówki na konto
Bank BPH Pakiet Harmonium 0,01 - 1,1 1,3 1M WIBOR+od 1,5 pp 1M WIBOR+od 2 pp od 15 5 5 0 od 0,2 proc. min. 7 zł od 0,25 proc. min. 5 zł od 0,75 proc.
Bank BPS Biznes 0,3 0,9 1,2 2,5 1M WIBOR+marża 1M WIBOR+marża 20 3,9 3,9 5 0,15 proc. min. 5 zł 0,3 proc. min. 5 zł od 1,5
e-Biznes 0,3 0,9 1,2 2,5 1M WIBOR+marża 1M WIBOR+marża 39 3,9 3,9 0 0,15 proc. min. 5 zł 0,3 proc. min. 5 zł od 1,5
Bank Pekao Business Lider 0,1 0,75 0,95 1,15 1M WIBOR+od 2,5 pp 1/3M WIBOR+od 1,5 pp 55 1-5 5 4 0,5 proc. min. 10 zł 0,5 proc. min. 3 zł od 1,5
Eurokonto Business 0,1 0,75 0,95 1,15 od 18,25 proc. 1/3M WIBOR+od 1,5 pp 35 0-4 4 4 0,5 proc. min. 10 zł 0,3 proc. min. 3 zł od 1,5
Bank Pocztowy rachunek bieżący 0,2 2,45 2,50 2,50 3M WIBOR + MARŻA 3M WIBOR + MARŻA 25 0 3 7 0 0,3 proc. min. 2 zł od 1
BZ WBK1) Biznes Pakiet 0 2,10- 2,30 2,10- 2,30 3,45 1M WIBOR+marża 1/3/6M WIBOR+marża 15 5 4-5 0 0,2 proc. min. 4 zł 0,4 proc. min. 4 zł 0,5-3
BGK rachunek bieżący 0,20 2,15- 2,35 2,35- 2,55 3,15- 3,45 3M WIBOR+marża 3M WIBOR+marża 30 2,5 4 20 0 0,3 proc. min. 5 zł 0,8-1,2
Bank BGŻ Firma Plan 1 0 do 2,7 do 2,8 do 2,85 1M WIBOR+marża 3M WIBOR+marża 9 4 4 0 0,1 proc. min. 3 zł 0 od 1,5
Firma Plan 2 0 do 2,7 do 2,8 do 2,85 1M WIBOR+marża 3M WIBOR+marża 29 5 5 0 0,2 proc. min. 5 zł 0,2 proc. min. 4 zł od 1,5
BISE rachunek bieżący 0,3 3,35 3,4 3,6 WIBOR+0,25 pp WIBOR+2 pp 30 4,4 4,4 20 0,5 proc. min. 5 zł 0,5 proc. min. 5 zł do 5
BOŚ rachunek bieżący 0,1 umowa 1,1 2,0 WIBOR+3 pp 1M WIBOR+2,5 pp 35 5 5 10 0-0,3 proc. 0,2 proc. min. 5 zł 1-4
Jantar 0,1 umowa umowa umowa 1M WIBOR+2,5 pp 6M WIBOR+2,5 pp 28 5 5 0 0-0,3 proc. 0,2 proc. min. 5 zł 1-4
BRE Bank Pakiet Efekt od 0,3 umowa umowa umowa WIBOR+marża WIBOR+marża 90 30 30 0-140 15 0,25 proc. do 2
Pakiet Efekt Plus od 0,3 umowa umowa umowa WIBOR+marża WIBOR+marża 140 30 30 0-140 15 0,25 proc. do 2
Efekt Inwest./Efekt Finans. od 0,3 umowa umowa umowa WIBOR+marża WIBOR+marża 140 30 30 0-140 15 0,25 proc. do 2
BWE rachunek bieżący 0,09 3 3,1 2,5 1M WIBOR+marża 1/3 M WIBOR+marża 50 4,5 4,5 - 0 0,5 proc. min. 5 zł od 1
BWE-Firma 0,09 3 3,1 2,5 1M WIBOR+marża 1/3 M WIBOR+marża 50 4,5 4,5 - 0 0,25 proc. min. 2,5 zł od 1
BWE-Mój Biznes 0,09 3 3,1 2,5 1M WIBOR+marża 1/3 M WIBOR+marża 30 4,5 4,5 - 0 0,375 proc. min. 3,75 zł od 1
Citibank Handlowy Rozwój 1,0 2,77 2,73 2,61 WIBOR+marża WIBOR+marża 0-95 25 25 0 0,4 proc. min. 5 zł 0,5 proc. min. 4 zł od 1
Premium 0,25 2,77 2,73 2,61 WIBOR+marża WIBOR+marża 120 25 25 0 0,3 proc. min. 4 zł 0,15 proc. min. 10 zł od 1
Deutsche Bank PBC powerBusiness 0,2 2,5 2,6 2,8 1M WIBOR+marża 1M WIBOR+marża od 20 4 4 0 0,3 proc. min. 3 zł od 0,32 proc. min. 5 zł umowa
easyBusiness 0,2 2,5 2,6 2,8 1M WIBOR+marża 1M WIBOR+marża 35 4 4 0 0,3 proc. min. 3 zł od 0,32 proc. min. 5 zł umowa
DZ Bank DZ Sprinter do 0,5 umowa umowa 3,5 1 M WIBOR+marża WIBOR+marża 30 7 7 0 0,1 proc. 0,1-0,5 umowa
Dominet Bank rachunek bieżący 1 2,60 2,70 3,00 3M WIBOR+6-10 pp 3M WIBOR+6-10 pp 20 3 0,5 proc. 5-20 0,2 proc. min. 3 zł 0,3 proc. min. 4 zł od 2
Fortis Bank Fortis Connect 0 3,35 2,75-3,15 3,05-3,15 1M WIBOR+od 0,5 pp 1M WIBOR+od 0,5 pp 5 6 6 0 0 0,5 proc. min. 5 zł umowa
Getin Bank Moja Firma 0,5 - do 3,6 do 4,4 3M WIBOR+od 0,5 pp 3M WIBOR+od 0,5 pp 25 3,3 3,3 25 0,2 proc.min. 4 zł 0,4 proc. min 4 zł od 0,5
GBW SGB Business 0,35 2,4-2,5 2,5-2,6 3,1-3,2 WIBOR+2,6 pp WIBOR+3,6 pp 30 4 4 10 0,2 proc. min. 3,5 zł 0,2 proc. min. 3,5 zł od 1,5
Kredyt Bank ExtraBiznes 0,1 umowa umowa 2,2-2,3 od 8,74 proc. WIBOR+ od 1,5 pp 15-35 5 5 0 0 0,1 proc. min. 1,5 zł od 0,5
ING Bank Śląski 3) Konto Zysk 0,0 3,5-3,75 3,5-3,75 3,5-3,75 1M WIBOR+3,5 pp 3/6M WIBOR+3,5 pp 9-19 6 6 0 0,15 proc.+ 3 zł od 0,35 proc. + 4 zł 2
Konto Zysk + 0,0 3,5-3,75 3,5-3,75 3,5-3,75 1M WIBOR+3,5 pp 3/6M WIBOR+3,5 pp 60 6 6 0 0,15 proc.+ 3 zł od 0,35 proc. + 4 zł 2
Invest-Bank Konto-Biznes 0,4-0,8 1,8-2,1 1,9-2,2 2,4-3,2 WIBOR+marża WIBOR+marża 25 5 5 5 0,15 proc. min. 5 zł 0,5 proc. min. 5 zł od 0,4
Krakowski BS rach. rozliczeniowy 0,1-1,6 2,2 2,9 3,3 1M WIBOR+ od 1,5 pp 3M WIBOR+ od 1,5 pp 15 2-4 2-4 0 od 0,2 proc. min. 2 zł od 0,2 proc. min. 2 zł od 0,5
Lukas Bank Konto-Biznes 1 2,2 2,3-2,5 2,6-3,2 1M WIBOR+ marża 0-17 4-5 4-5 0 5 0,3 proc. -
Millennium Rachunek Biznes 0-0,5 umowa umowa 2-2,6 WIBOR+marża WIBOR+marża 0-45 6 6 0 0,1 proc. min. 4 zł 0,5 proc. min. 5 zł od 1
Pakiet Partner 0-0,5 umowa umowa 2-2,6 WIBOR+marża WIBOR+marża 0-45 6 6 0 0,1 proc. min. 4 zł 0,5 proc. min. 5 zł od 1
MultiBank Business Class 0,1 do 2,95 do 2,95 do 2,95 od 6,5 proc. od 5,9 proc. 12 10 5 0 od 0 proc. 0,2 proc. min. 3 zł 1
Business Expert 0,6 do 2,95 do 2,95 do 2,95 od 6,5 proc. od 5,9 proc. 15 10 5 0 od 0 proc. 0,15 proc. min. 3,5 zł 1
MR Bank UniPakiet 0,5 2,30 2,60 3,20 1M WIBOR+ od 3 pp 1M WIBOR+ od 1,5 pp 20 - 3 10 0,1 proc. min. 3,5 zł 0,1 proc. min. 3,5 zł 1,1-3,5
Nordea Bank eFirma 0 do 3,6 do 3,6 do 3,6 WIBOR+marża WIBOR+marża 0 6 6 0 0,1 proc. min. 4 zł 0,35 proc. min. 6 zł od 0,5
eFirma plus 0 do 3,6 do 3,6 do 3,6 WIBOR+marża WIBOR+marża 0 6 6 0 0,1 proc. min. 4 zł 0,35 proc. min. 6 zł od 0,5
PKO BP Biznes Partner od 0,01 1,05-2,3 1,2-2,4 1,2-2,6 WIBOR+marża WIBOR+marża 25 5 5 2 0,2-1 proc. od 0,5 proc. min. 5 zł 0,8-3,5
Polbank EFG 4) BR Firmowy 0 - - - WIBOR+1-4 pp WIBOR+1-1,5pp 9 2 2 0 5 zł 8 zł 0,75
Depozytowy RF 4,5 4,5 4,5 4,5 - - 0 - 2 0 0- 5 zł 8 zł -
Raiffeisen Bank R-Konto Przedsięb. 1,5-2,6 3 3 3 11,40 1M WIBOR+marża 9-12 8 8 0 0 od 0,25 proc. min. 7 zł do 4,0
R-Konto 1,5-2,6 3 3 3 1T WIBOR+marża 1M WIBOR+marża umowa 8 8 0 0 od 0,25 proc. min. 7 zł do 4,0
Inteligo2) Inteligo 0,05-1,05 - - 2,45 13,95 proc. - 3,99 3,99 2,99 - 0 0_ -
mBank2) mBIZNES 0 2,0 2,0 2,0 16,85 proc. 8 proc. 0 4 4 0 - - 2
VWBdirect Plus Konto Biznes 2,05-2,2 - - 3,15-3,4 - - 0 - - 0 0 0 -
SKOK Stefczyka Tandem 0,7 - - - od 9,50 od 7,90 3 2,4 od 0,99 - 0 0 od 1
SKOK Wołomin Tandem 1,0 - - - 14 - 0 od 3 od 3 - 0 0 2
1) BZ WBK - opłaty i prowizje dotyczą taryfy standardowej; 2) W bankach internetowych opłaty związane z przelewami dotyczą usługi realizowanej przez telefon lub Internet; 3) ING Bank - oprocentowanie lokat dotyczy Otwartego Konta Oszczędnościowego, 4) Polbank EFG - oprocentowanie lokat dotyczy Depozytowego Rachunku Firmowego,- kreska oznacza brak usługi; WIBOR 1M - 4,12, 3M - 4,20, 6M - 4,31 dane z 10 stycznia 2007 r. Źródło: banki a.ogonowska@rp.pl