undefined
undefined

Ogłoszono konkurs dla Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr 01/I/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla: Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE.Ogłoszenie konkursowe i załączniki do pobrania na stronie internetowej:
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php?aid=120472566547cea7a1728ee


 

źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl