undefined
undefined

Ogłoszono konkurs na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
konkurs nr 02/I/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla:


Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Schemat I Projekty inwestycyjne
Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze

Ogłoszenie konkursowe i załączniki do pobrania na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/portal.php?aid=1213876054485a4756f40c7

 

źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl