undefined
undefined

OPROGRAMOWANIE - Wiele nowości dla małych i średnich

W 2007 ROKU W SYSTEMACH OFEROWANYCH PRZEZ KRAJOWYCH PRODUCENTÓW OPROGRAMOWANIA POJAWI SIĘ DUŻO NOWOCZESNYCH FUNKCJI

Wiele nowości dla małych i średnich

Firmy wymieniają swoje systemy informatyczne na nowe. Utrzymywanie rozwiązań opracowanych dla platformy DOS czy "patchworków" robionych z różnych aplikacji jest drogie i niefunkcjonalne

Jak wykazują badania prowadzone przez IDC Polska, w firmach małych i średnich brakuje wielu aplikacji uważanych za standard w dużych przedsiębiorstwach. Średnie, dynamicznie rozwijające się firmy starają się osiągnąć poziom rozwoju informatycznego zbliżony do dużych przedsiębiorstw. Jednak w Polsce jeszcze około 1,5 tys. średnich i dużych podmiotów gospodarczych nie używa w ogóle systemów ERP, a 20 proc. wykorzystuje aplikacje sprzed dwóch lat, czasem wdrożone w okrojonym zakresie.

- Oprócz oczekiwań ze strony mniejszych firm, zmierzających do optymalizacji kosztów systemu, ograniczenia czasu pracy i podniesienia komfortu, obserwujemy wzrost zainteresowania funkcjonalnością, która do tej pory była kojarzona z firmami większymi. Średnie przedsiębiorstwa zaczynają zwracać coraz większą uwagę na takie elementy jak: Zarządzanie Sprzedażą, CRM, Analizy Finansowe i Budżetowanie; umożliwiają one lepsze zarządzanie firmą - twierdzi Sławek Hynowski z MSM.

Krajowe firmy rozwijają oprogramowanie zgodnie z żądaniami klientów. Mają nad zagranicznymi dostawcami tę przewagę, że mogą przełożyć doświadczenia z pracy z polskimi firmami bezpośrednio na systemy IT.

Na rynek wprowadzane są dodatkowe oprogramowania, nowe moduły i modyfikuje się już istniejące systemy. Rozwiązania informatyczne dla małej lub średniej firmy powinny być wyposażone w takie funkcje jak: planowanie sprzedaży, programy lojalnościowe, ankietowanie, analiza sprzedaży utraconej, mobilna sprzedaż i zbieranie zamówień.

Oprogramowanie kadrowo-płacowe chętnie wzbogacane jest o dodatkowe moduły, np. payroll; w ten sposób upodabnia się ono do zaawansowanych systemów do zarządzania kapitałem ludzkim.

- Kluczowe dla firm będzie zapewnienie terminów i jakości dostaw, utrzymanie klientów i pozyskiwanie nowych. Potrzebny będzie więc system CRM i Business Intelligence - twierdzi Dariusz Cop z BPSC.

Oferta rynkowa

Macrologic

We wrześniu ubiegłego roku Macrologic (dawniej Macrosoft) wprowadził na rynek system o nazwie Xpertis. Różni się on znacznie od rozwiązania SKID dotychczas znajdującego się w ofercie tego producenta. Zawiera funkcje zarządzania informacją i wiedzą oraz BusinessIntelligence. Dodano także funkcje controllingu oraz elementy zarządzania jakością. Wprowadzono też zarządzanie bezpieczeństwem przy użyciu infrastruktury klucza publicznego PKI, co pozwala na wykorzystywanie certyfikatów i podpisów cyfrowych. Podstawowym zastosowaniem jest ewidencjonowanie transakcji prowadzonych przez użytkowników, a także wykorzystywanie elektronicznego podpisu na e-fakturach i w przyszłości e-deklaracjach.

BPSC

W pakiecie BPSC Impuls 5 pojawia się kilka nowych rozwiązań. Nowości to: magazyn wysokiego składowania, system wagowy, budżetowanie oraz laboratorium. Ta ostatnia funkcja pozwala na definiowanie technologii badań laboratoryjnych, sygnalizowanie badań, jakim muszą być poddane kupione surowce i materiały, kontrolę terminów ważności oraz rejestrację historii badań każdej wyprodukowanej serii wyrobu. Firma od razu opracowała kilka wersji językowych systemu: polską, angielską, niemiecką i rosyjską.

Comarch

Firma rozszerzyła swoją ofertę. W październiku 2006 r. wprowadziła na rynek nową wersję zintegrowanego systemu CDN XL 6.0. Umożliwia on obsługę zaawansowanych procesów logistycznych i zarządzanie obsługą magazynów wysokiego składowania. CDN XL jest wdrażany także w kilku firmach w Niemczech i na Ukrainie.

Dla mniejszych klientów przeznaczona jest, wypuszczona na rynek w listopadzie 2006 r., nowa wersja systemu Comarch CDN OPT!MA. Nowe funkcje w tym systemie pozwalają na stworzenie intranetowych rozwiązań do obsługi księgowości. Dla tego samego segmentu klientów przeznaczone są rozwiązania do analizy i raportowania. Comarch Data Analysis & Reports to rozwiązanie typu Business Intelligence dla małych i średnich firm (lub zespołów analitycznych w dużych firmach). Stanowi połączenie narzędzi raportujących i analitycznych.

Z kolei Comarch Business Intelligence jest rozwiązaniem informatycznym opartym na technologii hurtowni danych. Jego podstawową funkcją jest dostarczenie uporządkowanej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji oraz raportowanie na różnych szczeblach zarządzania firmą.

Teta

Oferuje nowy niszowy system prekonfigurowany Teta Retail, przeznaczony do obsługi sieci sprzedaży detalicznej i magazynów wysokiego składowania. Sprawdzasię on zwłaszcza tam, gdzie ważne jest prowadzenie centralnego nadzoru nad sklepami. Rozwiązanie jest rozszerzeniem systemów Teta 2000 i Teta Constellation. Warto zauważyć, że Teta Constellation został dostosowany do nowego systemu Microsoftu Windows Vista i pakietu biurowego MS Office 2007.

Sage Symfonia

Firma wprowadza właśnie nowe wersje niemal wszystkich programów z linii Symfonia. Mają one oznaczenia "2007". Nowościami w nich są usługi wsparcia użytkownika, wirtualne konsultacje i sesje wirtualne, świadczone także przez Internet przy wykorzystaniu takich technologii jak applety Java i ActiveX.

Latem 2007 r. oferta Sage Symfonii wzbogaci się o system CRM Act!. Jest to produkt rozwijany przez Sage Group; trwają prace nad tłumaczeniem i przystosowaniem do polskiego rynku.

Wa-Pro

W listopadzie 2006 r. wprowadziła do sprzedaży WF-FaKir Prestiż.Jest to zintegrowany system do zarządzania finansami dla średnich przedsiębiorstw. Program jest poszerzony o narzędzia o charakterze controllingowym. Umożliwia także pracę przez Internet.

Nowością jest też - wprowadzona w programie Sprzedaż i Magazyn WF-Mag - obsługa tzw. KGO, kosztu gospodarowania odpadami, czyli opłaty recyklingowej. Opłata ta jest obowiązkowa dla większości podmiotów dystrybucyjnych i handlowych od połowy 2005 roku.

Wa-Pro oferuje także rozwiązanie przeznaczone dla mobilnych pracowników. Jest to system Wa-Pro Mobile dla urządzeń typu PDA.

Insert

Od niemal roku rozszerza swoje oprogramowanie o dodatkowe funkcje przeznaczone przede wszystkim dla firm średnich. Oferuje pakiety rozszerzeń funkcjonalnych o nazwie Plus. Pierwszym tego typu modułem jest Niebieski Plus dla Insert GT. Pakiet ten pozwala na zastosowanie nowych funkcji, takich jak zaawansowana analiza czy controlling bez zmian w strukturze programów i bez dodatkowych narzędzi.

W październiku 2006 roku pojawiło się Biuro GT. Ma ułatwić pracę księgowym i kadrowym zatrudnionym w biurach rachunkowych. Biuro GT Program oferuje dwie niezależne grupy funkcji. Pierwsza integruje wiele operacji wykonywanych w programach księgowych (Rachmistrz GT, Rewizor GT) i kadrowo-płacowych (Gratyfikant GT, mikroGratyfikant GT) z linii Insert GT. Program Biuro GT automatyzuje wykonywanie operacji powtarzalnych, koniecznych do przeprowadzenia. Wiele operacji może być wykonanych zbiorczo, np. naliczanie i wydruk deklaracji skarbowych, naliczanie i eksport deklaracji ZUS do pliku KDU.

W styczniu tego roku Insert wprowadził do oferty program oscGT. Produkt powstał z myślą o firmach prowadzących sprzedaż w Internecie lub zamierzających wprowadzić tam swoją ofertę handlową; chodzi o firmy, które obsługują pełną dokumentację handlowo-magazynową za pomocą popularnego systemu sprzedaży Subiekt GT. Zadaniem oscGT jest zapewnienie współpracy między Subiektem GT a sklepem internetowym, prowadzonym na darmowej platformie osCommerce.

MSM

Twórca popularnych programów do obsługi firmy z linii RAKS ma w swojej ofercie nowość - moduł Analizy Finansowe RAKSSQL. To zaawansowane narzędzie wspomagające pracę działów controllingu, księgowości i finansów we wszystkich podmiotach gospodarczych, niezależnie od branży, formy własności bądź formy prawnej. Program pozwala na łatwe i szybkie tworzenie różnego typu analiz, zestawień i raportów na podstawie gotowych wzorców. System daje możliwość tworzenia budżetów i ich bieżącej kontroli oraz planowania długookresowego.

Streamsoft

Do nowości oferowanych przez tę firmę należą: moduł zarządzania produkcją, program PP Mobile wspomagający zbieranie informacji zwrotnych z produkcji za pomocą urządzeń mobilnych typu Pocket PC oraz moduł e-Zamówienia. Aplikacje PP Mobile i e-Zamówienia napisane są w języku Java, co zapewnia im całkowitą niezależność od platformy systemowej.


 

Źródło: www.rzeczpospolita.pl