undefined
undefined

Pięć razy tańsze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

100 zł zamiast dotychczasowych 500 zł będzie kosztowało przedsiębiorców ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są informacje gospodarcze oraz związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z postępowań sądowych.

Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Projektowane zmiany przewidują rezygnację z wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego w formie papierowej. Monitor ma być wydawany i udostępniany tylko w formie elektronicznej (w formacie PDF).

Projekt przewiduje także obniżenie wysokości opłat za ogłoszenie wpisów do Krajowego rejestru Sądowego. Obecnie opłaty te wynoszą: 500 zł – za ogłoszenie pierwszego wpisu oraz 250 zł – za ogłoszenie kolejnych wpisów. Tymczasem projekt zakłada obniżenie opłaty stałej z tytułu publikacji ogłoszenia z 500 zł do 100 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia „utrzymywanie opłaty w dotychczasowej kwocie 500 zł złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pierwszego wpisu do rejestru nadal stanowi jedną z barier w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. (...) Obniżenie wysokości tego rodzaju kosztów jest postulowane przez środowisko przedsiębiorców, a przy tym może w określonym stopniu wpłynąć na ożywienie gospodarcze".

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

 

źródło: www.rp.pl