undefined
undefined

Pismo pana Włodzimierza Hibnera w sprawie debaty wyborczej oraz odpowiedź Nowotomyskiej Izby Gospodarczej i Cechu Rzemiosł Różnych

pismo_W._Hibner.pdf

NIG_odpowiedz.pdf