undefined
undefined

Porozumienie o współpracy

Dnia 19 stycznia 2012 r. Nowotomyska Izba Gospodarcza reprezentowana przez Prezesa Zarządu Ryszarda Nowaczkiewicza podpisała porozumienie o współpracy
z Zespołem Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu reprezentowanego przez Dyrektora Łukasza Frańskiego. Strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie czteroletniego programu nauczania w zawodzie technik ekonomista i techniki handlowiec
w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia kadry ekonomicznej poprzez jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej dzięki doświadczeniu przedsiębiorców zrzeszonych w Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w procesie edukacyjnym młodzieży.
Nowotomyska Izba Gospodarcza w zawartym porozumieniu zdeklarowała się, w miarę możliwości, do pomocy w znalezieniu miejsc na praktyki, obowiązujące w planie czteroletniego nauczania w w/w zawodach. Poprzez organizację przez Nowotomyską Izbę Gospodarczą licznych szkoleń, seminariów, konferencji zapewni młodzieży możliwość uczestnictwa w spotkaniach związanych z zagadnieniami finansowo – księgowymi oraz z tematyką dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej. Dla uczniów wyróżniających się w trakcie realizowanych praktyk oraz innych przedsięwzięć o tematyce ekonomicznej NIG przygotuję nagrody.
Zespół Szkół nr 2 im Stanisława Staszica zobowiązał się do przekazywania informacji o uczniach chętnych realizować praktykę w firmach będącymi członkami NIG. W związku
z możliwościami lokalowymi szkoła udostępni pomieszczenia oraz zapewni warunki organizacyjno-techniczne na potrzeby spotkań organizowanych w ramach współpracy.