undefined
undefined

Porozumienie o współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu

Dnia 18 lipca 2017 roku miało miejsce spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia pomiędzy Nowotomyską Izba Gospodarczą a Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu.
Zaproszenie na powyższe spotkanie przyjął Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki.

Ideą, jaka przyświecała powołaniu tego Partnerstwa, było połączenie sił, doświadczenia, wiedzy i potencjału każdej z organizacji.

Wspólne działania obejmować będą m.in.:

- Ochronę podmiotów gospodarczych w zakresie działalności gospodarczej wobec organów państwowych, samorządowych, organizacji krajowych i zagranicznych
- Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego
- Prowadzenie działalności szkoleniowej
- Współdziałanie dla rozwoju przedsiębiorczości
- Wymianę doświadczeń
- Współpracę z władzami samorządowymi oraz  szkołami  w zakresie promowania przedsiębiorczości wśród młodzieży
-
Promowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy
- Integrowanie środowiska gospodarczego powiatu nowotomyskiego