undefined
undefined

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że prowadzi przygotowania do opracowania Planu Szkoleń grupowych na rok 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że prowadzi przygotowania do opracowania Planu Szkoleń grupowych na rok 2017.   W celu sporządzenia wykazu potrzeb szkoleniowych pomocne jest określenie przez partnerów rynku pracy, w szczególności: pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje związkowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej, kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych i innych osób uprawnionych, w których Urząd Pracy mógłby przeprowadzić szkolenia grupowe.   W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dołączonej do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione ankiety prosimy przesłać do dnia 20.01.2017 roku na adres e-mail: oferty@pupnt.pl bądź dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu (pokój 7).  

Przekazane informacje będą miały charakter badawczy.


ANKIETA.doc