undefined
undefined

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,

W dniu 11 marca 2009 r. Nowotomyska Izba Gospodarcza i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zawarły porozumienie w sprawie utworzenia w Nowym Tomyślu Punktu Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC”. Polska Fundacja Przedsiębiorczości udziela mikro i małym przedsiębiorcom pożyczek na działalność gospodarczą obejmującą finansowanie bieżące oraz inwestycje związane z rozwojem firmy.
W siedzibie Nowotyskiej Izby Gospodarczej przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące oferty pożyczkowej, a także złożyć wniosek o pożyczkę i podpisać umowę pożyczkową.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, która w ramach Subregionalnego Programu Pożyczkowego „WIELKOPOLSKA PÓŁNOC” finansuje rozwój mikro i małych firm działających na terenie wielkopolski.
Podstawowe informacje związane z ofertą pożyczkową Fundacji znajdą Państwo poniżej, natomiast w sprawie szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Nowotomyską Izbą Gospodarczą lub bezpośrednio z Biurem Regionalnym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

 

 

 

Pożyczki dla przedsiębiorców województwa wielkopolskiego.

Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „ Wielkopolska Północ” są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Kto może uzyskać pożyczkę na działalność gospodarczą:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający do 50 pracowników
 • przedsiębiorcy mający swoją siedzibę i prowadzący działalność w Wielkopolsce
 • działający co najmniej 3 miesiące
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka – pożyczki mogą finansować projekty objęte dotacjami w ramach WRPO,
 • mający dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki na sfinansowanie rozwoju firmy,

Jakie są warunki pożyczek na działalność gospodarczą:

 • cel: pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne, w tym na projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 1.1 i 1.2. WRPO oraz na cele obrotowe
 • kwota pożyczki: pożyczka na jeden cel może być udzielona do wysokości 120 tys. zł, jeden przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę
 • okres spłaty pożyczki: okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy (5 lat), dostępny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 • wkład własny: wynosi 20% wartości brutto przedsięwzięcia (pożyczki finansują również VAT)
 • oprocentowanie: pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki powiększonej o marżę w stosunku rocznym. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie i zależy od przeznaczenia pożyczki, okresy spłaty, rodzaju zabezpieczenia i ogólnej kondycji ekonomiczno-finansowej firmy.
 • Opłata za udzielenie pożyczki: w wysokości do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia
 • zabezpieczenie: weksel in blanco, oraz przewłaszczenie środków trwałych, poręczenia osobowe, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, hipoteka, cesja praw z umowy dotacji w zależności od projektu.

Co trzeba zrobić żeby uzyskać pożyczkę:

 • w pierwszej kolejności należy skontaktować się z Biurem Regionalnym Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu, gdzie można otrzymać wszystkie potrzebne informacje
  oraz dokumenty
 • pracownik Fundacji przyjedzie do Państwa firmy w celu załatwienia formalności.


Biuro Regionalne

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Ul. Żydowska 15/18, 61-761 Poznań

Tel. (61) 853 63 97, 600 963 002

www.pfp.com.pl

k.loba@pfp.com.pl