undefined
undefined

Pożyczki unijne - Zmiana prowizji i oprocentowania minimalnego

Od 01.01.2011r. odwołana zostaje promocja dotycząca prowizji w wysokości 0% przyznanej pożyczki. Pobierana będzie prowizja w wysokości 1% przyznanej pożyczki. Jednocześnie obniżone zostaje minimalne oprocentowanie. Wynosić ono będzie 5,26% dla firm działających powyżej 12 miesięcy oraz 8,26% dla firm działających poniżej 12 miesięcy oraz dla firm nowozałożonych.