undefined
undefined

Priorytet I - Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz Priorytet III - Środowisko przyrodnicze w ramach WRPO

Prezentujemy materiały z konferencji zorganizowanej dnia 3 grudnia b.r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nt. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zagadnienia interesujące przedsiębiorców, tj. Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw przedstawił dyrektor Departamentu Gospodarki Omar Saoudi oraz Priorytet III. Środowisko przyrodnicze Krzysztof Mączkowski, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Załączniki:
1. Prezentacja_DRG.ppt
2. WFOs_i_GW.ppt