undefined
undefined

Priorytet III. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – umowa z WFOŚiGW

W poniedziałek, 1 października br. Marszałek Województwa Marek Woźniak oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Przemysław Gonera, podpisali porozumienie, na mocy którego WFOŚiGW zostaną przekazane zadania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 b_003.jpg  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu od 15 lat uczestniczy w realizacji inwestycji ekologicznych w  Wielkopolsce. Na ich dofinansowanie przeznaczył on już ponad 1,1 mld złotych. Wiedza, kwalifikacje  i doświadczenie pracowników Funduszu zostaną wykorzystane także w realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na działania w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” przewidziano ogółem 173,8 mln euro. Przeznaczone one zostaną na:
- Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 22,9 mln euro
- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – 30,9 mln euro
- Wsparcie ochrony przyrody – 5,3 mln euro
- Gospodarka wodno-ściekowa – 62,8 mln euro
- Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa – 22,9 mln euro
- Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego – 3,9 mln euro
- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii – 10,0 mln euro.
Wśród kluczowych projektów WRPO są dwa przedsięwzięcia ekologiczne: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć oraz Modernizacja Kanału Ślesińskiego.
  – Jako instytucja pośrednicząca WFOŚiGW będzie między innymi dokonywać naboru i oceny projektów, akceptować listy rankingowe, zawierać umowy o dofinansowanie projektów, prowadzić kontrole i monitoring ich realizacji oraz dokonywać płatności na rzecz beneficjentów – informuje Walerian Ignasiak, rzecznik prasowy WFOŚiGW. Warto przypomnieć, że w czerwcu WFOŚiGW podpisał umowę z Ministrem Środowiska, zgodnie z którą WFOŚiGW będzie pełnić rolę instytucji wdrażającej dla projektów realizowanych w dwóch osiach priorytetowych: Gospodarka Wodno-Ściekowa oraz Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, których wartość nie przekracza 25 mln euro. b_013.jpg
   Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36,3 mld euro, w tym ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,8 mld euro. Z tego na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska skierowanych zostanie ok. 5,5 mld euro.
  – Dyskusje nad rolą wojewódzkich funduszy w realizacji programu operacyjnego trwały od miesięcy i cieszy, że zakończyły się pomyślnie. Porozumienia podpisane z Ministrem Środowiska oraz Marszałkiem Województwa są dobrą wiadomością dla inwestorów z gmin i powiatów, którym będzie bliżej po unijne środki. Wiele lokalnych samorządów  współpracuje z nami od lat i wspólnie łatwiej sprostamy unijnym wymaganiom – stwierdza Przemysław Gonera, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.

Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski w Poznaniu
tel.: 061/ 854 17 95

źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl