undefined
undefined

Promotorzy Projektów Innowacyjnych

INFORMACJA ZE STRONY www.parp.gov.pl


Z przyjemnością informujemy, że Promotorzy Projektów Innowacyjnych (PPI) w ramach działań: 4.2 „Stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa" oraz 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) rozpoczęli już prace.

Praca Promotorów polega na wydawaniu opinii nt. kwalifikowalności projektów do działań 4.2 i 4.4 POIG. Usługi Promotorów są skierowane do przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości, czy koncepcja projektu jest zgodna z priorytetami programu i zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG, a w konsekwencji, czy zasadnym jest przygotowywanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

Promotor sporządza opinię na podstawie zapisów w przedstawionym przez przedsiębiorcę wniosku o wsparcie, nie opiniuje natomiast biznes planu i innych załączników. Uzyskanie pozytywnej opinii Promotora oznacza możliwość rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu na własne ryzyko przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Promotorami bezpośrednio, drogą elektroniczną i telefoniczną. Promotor może świadczyć usługi zarówno we własnej siedzibie, jak również w siedzibie przedsiębiorcy (w zależności od indywidualnych uzgodnień pomiędzy Promotorem i zainteresowanym przedsiębiorcą).

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem opinii nt. kwalifikowalności projektu do działania 4.2 lub 4.4 POIG, to zapraszamy do kontaktu z promotorami wykazanymi na poniższej liście. Usługi Promotorów są dla przedsiębiorców bezpłatne. Jednocześnie informujemy, że lista Promotorów będzie sukcesywnie uzupełniana.

 

promotorzy w województwie wielkopolskim


1. Jakub Anders
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
woj. wielkopolskie
kiedy przyjmuje: w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10:00-11:00 i każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 13:00-14:00
pod nr. tel:61 65 63 509, tel. bezpośredni: 604 420 549
faks: 61 65 65 366

dziedziny wiedzy specjalistycznej:
ochrona środowiska, transfer technologii, zarządzanie własnością intelektualną

kuba.anders@proregio.org.pl


2. Bogumiła Frąckowiak
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
woj. wielkopolskie
kiedy przyjmuje: w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach 14:00-16:00
pod nr. tel:61 65 63 509 tel. bezpośredni: 601 913 140
faks: 61 65 65 366

dziedziny wiedzy specjalistycznej:


bogumila.frackowiak@irpoznan.com.pl
bogumila-frackowiak@o2.pl

3. Jarosław Grobelny
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
woj. wielkopolskie
kiedy przyjmuje: w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 12:00-16:00
pod nr. tel:61 65 63 509 tel. bezpośredni: 691 950 039
faks: 61 65 65 366

dziedziny wiedzy specjalistycznej:
chemia (technologia i inżynieria chemiczna), materiałoznawstwo, mechanika precyzyjna, przetwórstwo tworzyw sztucznych

jarek@grobelny.pl


4. Maria Helena Narożniak
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
woj. wielkopolskie
kiedy przyjmuje: w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 14:00-16:00
pod nr. tel:61 65 63 509, tel. bezpośredni: 608 446 665
faks: 61 65 65 366

dziedziny wiedzy specjalistycznej:
technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika, mechanika precyzyjna

m.narozniak@pcc.org.pl
maria.narozniak@neostrada.pl

5. Janetta Małgorzata Sałek
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
woj. wielkopolskie
kiedy przyjmuje: w każdy pierwszy i trzeci wtorek w miesiącu w godzinach 14:00-16:00
pod nr. tel:61 65 63 509, tel. bezpośredni: 608 397 961
faks: 61 65 65 366

dziedziny wiedzy specjalistycznej:
technologie informacyjne, komunikacyjne i informatyczne, elektronika, mechanika precyzyjna

j.salek@pcc.org.pl
janetta.salek@wp.pl