undefined
undefined

PROWADZISZ MIKROFIRMĘ NA OBSZARZE WIEJSKIM? ZAMIERZASZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE WIEJSKIM? SPRAWDŹ CZY MOŻESZ UZYSKAĆ DOTACJĘ!

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - wsparcie obszarów wiejskich w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.


W najbliższym czasie rozpocznie się nabór wniosków o dotacje przeznaczone dla mikrofirm działających na obszarach wiejskich. Osoba, która prowadzi lub założy na wsi lub w małym mieście mikrofirmę, będzie mogła uzyskać pomoc ze środków Unii Europejskiej. Środki te będzie można wykorzystać na inwestycje w firmach działających między innymi w zakresie usług dla ludności, sprzedaży, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, rachunkowości czy doradztwa.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów pomocowych Unii Europejskiej opracowaliśmy szkolenie, które obejmuje najbardziej aktualną wiedzę na temat działania skierowanego do mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: rodzaje działalności podlegające wsparciu, typy projektów, wysokość dofinansowania, koszty kwalifikowane oraz zasady sporządzania wniosku o dofinansowanie.


Bezpłatne konsultacje:
Po zakończeniu szkolenia każdy jego uczestnik otrzyma ankietę weryfikacyjną, na podstawie której specjaliści Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie będą mogli określić możliwości oraz szanse uzyskania dofinansowania w ramach PROW w perspektywie 2007-2013. Rozmowa z pracownikiem ARR S.A. w Koninie oraz doradztwo dotyczące pomysłów jest bezpłatna.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
130 zł (brutto) za 1 dzień (cena za 1 osobę)
W cenę wliczony jest poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnictwie.


Terminy szkoleń:

  • 2 września 2008r., godz. 10.00-15.00 – Ostrów Wlkp.,
  • 4 września 2008 r., godz. 9.00-14.00 – Konin,
  • 8 września 2008r., godz. 10.00-15.00 – Nowy Tomyśl,
  • 10 września 2008 r., godz. 10.00-15.00 – Piła,
  • 12 września 2008 r., godz. 10.00-15.00 – Leszno,
  • 15 września 2008 r., godz. 9.00-14.00 – Koło,
  • 17 września 2008 r., godz. 10.00-15.00 – Ostrzeszów,


Prowadzący szkolenie:
Renata Osztynowicz
Główny Specjalista w ARR S.A. w Koninie z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz ich ocenie


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4 62-510 Konin – Fax:  0-63/ 242 22 29


Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalna liczebność grupy - 20 osób). Przesłanie formularza zgłoszenia stanowi ostateczną formę zapisu na szkolenie.

Program szkolenia


Karta zgłoszeniowa